Cánh đồng cây thốt nốt

Cây thốt nốt gắn liền với vùng Thất Sơn (Bảy Núi) thuộc địa phận 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang.

Theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức thì cây này còn có tên là bối đa. Sách viết như sau: “Cây bối đa giống như cây bồi quỳ (cây gồi) mà to hơn, cao vót không cành, ngọn lá mọc quanh tròn như cái lọng toả ra xung quanh, thân lớn có ba cạnh, ở cạnh mấy chấm nhỏ mọc ra, lá mọc đối nhau, suốt bốn mùa không rụng. Thân lớn dùng làm cung tên, nhánh nhỏ dùng làm dây thừng, lá già để đan từng tấm dùng che mưa gió, lá non tước ra làm buồm, chiếu, dùng trong cả nước. Lại người Cao Miên lấy lá già để viết giấy tờ có thể để lâu được …”

Những bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *