Cầu Hiền Lương

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Cây cầu này từng là ranh giới chia cắt 2 miền Nam Bắc trong chiến tranh.

Cầu Hiền Lương được Pháp xây dựng năm 1952 với chiều 178m, có 7 nhịp, trụ bằng bê tông cốt thép, thân cầu bằng thép, mặt cầu lát ván gỗ thông. Trong bút ký của nhà văn Nguyễn Tuân, cây cầu có 2 màu sơn với 894 tấm ván, phía Bắc 450 tấm và phía Nam 444 tấm. Ngày nay, cây cầu đã trở thành một di tích lịch sử quan trọng.

Những bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *