Di tích Điện Biên Phủ

Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ là một quần thể các di tích lịch sử nằm tại tỉnh Điện Biên, ghi lại chiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên. Hiện nay, nơi đây đã được xếp hạng là một trong số 23 di tích quốc gia đặc biệt.

Các di tích nổi bật của chiến trường Điện Biên năm xưa bao gồm đồi A1, C1, C2, D1, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, đồi Độc Lập, cầu Mường Thanh, sân bay Mường Thanh (nay là sân bay Điện Biên Phủ) và hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Những bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *