Lam Kinh

Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng 200ha thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là nơi anh hùng Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược. Sau khi chiến thắng, năm 1428, Lê Lợi lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ, đặt tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long (Hà Nội) và dựng ở quê hương Lam Sơn một kinh thành gọi là Lam Kinh.

Nơi này có nhiều miếu điện, lăng tẩm quy mô lớn để thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các nhà vua. Trong khuôn viên Lam Kinh có một giếng cổ quanh năm đầy nước, là một trong những giếng cổ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Những bài viết gần đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *